Savivaldos institucijos

2012 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr V-2 patvirtinta šios sudėties Alšėnų kultūros centro taryba:

  1. Loreta Vaičienė – meno vadovė;
  2. Lina Bružikienė  – seniūnaitė;
  3. Jonas Bernatonis – seniūnaitis;
  4. Lina Šidiškienė   – saviveiklininkė;
  5. Aldona Rinkevičienė – saviveiklininkė.